Privacybeleid 

 Your Hair. By Marjolein,
gevestigd aan Hooiersweide 46
3437DT Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Your Hair. By Marjolein
Marjolein Buitenkamp
Hooiersweide 46
3437DT Nieuwegein
0623562640
KVK 67042635
https://yourhairbymarjolein.salonized.com/

Persoonsgegevens die wij verwerken
Your Hair. By Marjolein verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Your Hair. By Marjolein verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Voor- achternaam
geboortedatum
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer en e-mailadres
Intake formulier met diagnose en eventuele gezondheidsgegevens
Foto’s van haar
Product gebruik van gegeven behandelingen
Factuur gegevens
Geschiedenis over aangekochte producten en behandelingen


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Your Hair. By Marjolein verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contact over het maken van afspraken, annuleringen, het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Your Hair. By Marjolein, het reageren op je aanvraag, bestelling en/of boeking, facturatie.
Foto’s van voor/na behandeling kunnen worden gebruikt om deze te plaatsen op social media, dit in wederzijdse goedkeuring.
De informatie over het gebruik van producten tijdens de behandelingen wordt gebruikt om een klantgeschiedenis op te bouwen.

Your Hair. By Marjolein is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de belastingdienst. Lijst met contactgegevens van de klant via een app.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Om goederen en diensten bij je af te leveren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Your Hair. By Marjolein verwerkt en bewaard jouw persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen.
Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Your Hair. By Marjolein deelt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Your Hair. By Marjolein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Your Hair. By Marjolein en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Your Hair. By Marjolein wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Your Hair. By Marjolein neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, deze wijzigingen worden via de website/social media bekend gemaakt.
Geadviseerd wordt om regelmatig deze privacyverklaring na te lezen.